Giới thiệu

CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG TRÌNH CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APECO)

Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) được thành lập từ năm 1992, hơn 28 năm phát triển và trưởng thành, đến nay APECO đã trở thành một Công ty Tư vấn công trình hàng đầu Việt Nam, với chức năng chính là: Tư vấn Khảo sát – Thiết kế, lập quy hoạch và Giám sát thi công cho các dự án giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng…

APECO là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của ba Tổng công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam (TEDI, HEC, VNCC) với kinh nghiệm quốc tế và danh tiếng của các công ty tư vấn hàng đầu của Nhật Bản (OC, JMS). Sự kết hợp hài hòa các nguồn lực trong nước và quốc tế đã tạo cho APECO có năng lực và khả năng cung cấp tất cả loại hình dịch vụ tư vấn cho các công trình ở Việt Nam và khu vực.

Trong quá trình hoạt động, APECO luôn xác định chất lượng và tiến độ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đến nay, APECO đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường, được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao, đặt niềm tin để thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

APECO cũng đã thành công trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án của Bộ giao thông vận tải (MOT), Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Chính phủ Nhật Bản tài trợ ở Việt Nam, các dự án BT, BOT trên phạm vi cả nước.

Tầm nhìn

APECO cũng đã thành công trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án của Bộ giao thông vận tải (MOT), Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Chính phủ Nhật Bản tài trợ ở Việt Nam, các dự án BT, BOT trên phạm vi cả nước.

Sứ mệnh

APECO cũng đã thành công trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án của Bộ giao thông vận tải (MOT), Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Chính phủ Nhật Bản tài trợ ở Việt Nam, các dự án BT, BOT trên phạm vi cả nước.

Giá trị cốt lõi

Tận âm – Tích cực – Trung thực – Trách nhiệm – Trí tuệ.