Lễ khởi công Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh – Hải phòng